MR - GMR

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (mr) en het centraal stafbureau heeft een personeels-mr.

De mr behandelt zaken die van belang zijn voor de school waaraan de mr verbonden is. Het doel van de mr is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn de Raad van Toezicht, de ouders, de leerlingen en het personeel. Wil je contact opnemen met de mr van Rotterdam dan kan dat via mrr@passie.net

Vo-gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De vo-gmr (voortgezet onderwijs gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) behandelt zaken die van belang zijn voor alle of enkele vo scholen. De leden van de gmr worden gekozen door hun bijbehorende plaatselijke mr.

De vo-gmr is het overkoepelend orgaan van de mr van de Passie Rotterdam, de mr van de Passie Utrecht, de mr van de Passie Wierden en de personeels-mr van het centraal stafbureau. In de vo-gmr zijn drie geledingen vertegenwoordigd: de leerlingen, de ouders en de medewerkers. De vo-gmr vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Wil je contact opnemen met de vo-gmr (bijvoorbeeld voor het opvragen van publieksverslagen van de gmr-vergaderingen) dan kan dat per mail via gmr@passie.net. Contactpersoon is Gertrude van Rhee, ambtelijk secretaris.