Wie zijn wij?

De Passie

De Passie is een scholengroep voor toonaangevend evangelisch bijbelgetrouw basis- en voortgezet onderwijs. Onze slogan is: jouw bestemming, onze passie!

Wij gaan ervoor dat onze leerlingen op de best mogelijke manier en met het best mogelijke resultaat voorbereid worden op het vervolgonderwijs. Maar nog liever willen we dat zij als kinderen van God en volgelingen van Jezus met hun eigen karakter en talenten van betekenis worden in onze maatschappij. Dat is onze belofte. Daar gaan wij voor.