Ook voor ouders kan het keuzeproces best lastig zijn. Een school kiezen is toch echt wat anders dan je vakantiebestemming. En dat is vaak al lastig genoeg. Twee ouders aan het woord over het keuzeproces van hun zoon en dochter.

Alice: ‘‘Wij kozen echt samen met onze zoon. Hij wist van tevoren wat onze voorkeur was, maar hij mocht ook echt zijn eigen mening vormen. Gelukkig kwamen we op hetzelfde uit.’’

Bij Hans ging het anders. Hij en zijn vrouw waren erg tevreden over de keuze die ze met hun oudste zoon maakten. ‘‘Net als wij koos hij voor de school waar God en de bijbel centraal staan’’ zegt Hans. Hun dochter dacht er twee jaar later heel anders over en dat was knap lastig. ‘‘Uiteindelijk hebben we haar de keuze gelaten, hoe lastig ook. We wilden vooral voorkomen dat ze negatief zou gaan denken over alles wat met geloof te maken had.’’

Alice snapt dat maar vindt dat je als ouders altijd de beslissende stem zou moeten hebben. Bij hun tweede zoon speelde de keuze van vriendjes een belangrijke rol. Hij wilde graag met hen mee. ‘‘Wij hebben toen gezegd welke school wij beter vonden. Binnen een paar weken had hij al hele goede nieuwe contacten. Een kind kan zoiets niet overzien,’’ aldus Alice, ‘‘als ouders kun je dat wel.’’

Over één ding zijn Hans en Alice het eens: elk kind is anders en daarmee ook elk  proces. Recepten zijn er dus niet, wel een advies: praat er met andere ouders over.