MR

De MR denkt mee over alle belangrijke schoolzaken.

Daar worden we allemaal beter van.

Medezeggenschapsraad

In de MR zitten medewerkers, ouders en leerlingen. Zij denken mee over alle belangrijke zaken. Ze geven adviezen en voor veel nieuwe dingen is instemming van de MR nodig voor ze worden ingevoerd.

Contact opnemen met de MR van Wierden kan via mrw@passie.net. E. Nies, is de secretaris van de MR.

 

Vo-gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De VO-GMR denkt mee over belangrijke zaken die voor alle VO-scholen van de Passie gelden.

Ook in de VO-GMR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden. De vo-gmr vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Wil je contact opnemen met de vo-gmr (bijvoorbeeld voor het opvragen van publieksverslagen van de gmr-vergaderingen) dan kan dat per mail via gmr@passie.net. Contactpersoon is Gertrude van Rhee, ambtelijk secretaris.