Decanaat

Theoretische Leerweg

Leerlingen moeten al vroeg keuzes maken. In leerjaar 2 van de theoretische leerweg kiezen leerlingen een profiel voor de bovenbouw. Bij elk profiel hoort een aantal verplichte vakken. Daarnaast is er ruimte om aanvullende vakken te kiezen. De vakkenpakketten sluiten aan op vervolgopleidingen in het profiel. De profielen voor tl zijn:

  • Groen
  • Techniek
  • Economie
  • Zorg en welzijn

Havo en vwo

Aan het einde van havo- en vwo-3 kiezen leerlingen één van de volgende profielen:

  • Natuur en techniek
  • ​Natuur en gezondheid
  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij

Loopbaan oriëntatie

De mentor begeleidt de leerlingen bij hun keuzeproces. De decaan is de specialist op de achtergrond. Als de keuze lastig is, kan de decaan adviseren. Van veel opleidingen is bij het decanaat achtergrondinformatie te krijgen.

Profielkeuzeboekje (havo/vwo)

Klik hier voor het profielkeuzeboekje 2023 -2024

Profielkeuzeformulieren

Verlof aanvragen

Klik hier voor een verlofformulier.

Decanen

Meneer Schrik voor tl (mschrik@passie.net).
Mevrouw de Vries voor havo/vwo (mfdevries@passie.net)