Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

In het geval van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, discriminatie of agressie
kun je als leerling, of kunt u als ouder terecht bij de interne vertrouwenspersoon. De interne
vertrouwenspersoon functioneert als een luisterend oor en geeft de route aan die gevolgd
kan worden.
De vertrouwenspersonen op onze school zijn:
dhr. E. Jacobi (ejacobi@passie.net)
dhr. D. van Ommen (dvanommen@passie.net).

 

Naast interne vertrouwenspersonen heeft de Passie ook twee externe vertrouwenspersonen die in dienst zijn bij de hogeschool VIAA. Een externe vertrouwenspersoon heeft met name een taak wanneer er in de school sprake is van klachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Leerlingen of collega’s die intern niet afdoende kunnen worden bijgestaan, kunnen op deze externe vertrouwenspersoon een beroep doen.
De externe vertrouwenspersonen op je school zijn:
Henk Grit, h.grit@viaa.nl; telefoon (038) 425 55 42 of 06 24321661
Marjan Harink, m.harink@viaa.nl; telefoon (038) 425 55 42 of 06-21316144