Wie zijn wij?

De Passie is een evangelische school voor vmbo-t, havo, vwo, vwo+ en gymnasium.

De Passie is een scholengroep voor toonaangevend evangelisch bijbelgetrouw basis- en voortgezet onderwijs. Onze slogan is: jouw bestemming, onze passie!

Wij gaan ervoor dat onze leerlingen op de best mogelijke manier en met het best mogelijke resultaat voorbereid worden op het vervolgonderwijs. Maar nog liever willen we dat zij als kinderen van God en volgelingen van Jezus met hun eigen karakter en talenten van betekenis zijn in onze maatschappij.

Dat is onze belofte. Daar gaan wij voor.

Het wonderlijke verhaal van de Passie

Herman ter Welle neemt in 1987 initiatief tot een middelbare school waar de Bijbel in alles doorklinkt. Meer dan twaalf jaar later start de eerste Passieschool in Utrecht. Inmiddels is de Passie gegroeid tot een groep van zes scholen!
In de tussentijd is er veel veranderd, maar de toewijding aan het evangelie is nog altijd te zien in onze scholen en bij onze medewerkers en leerlingen. In ons Passie Magazine lees je veel meer over het wonderlijke verhaal van de Passie.

De Passie heeft basisscholen in Ede, Arnhem en Deventer. De scholen voor voortgezet onderwijs vind je in Utrecht, Rotterdam en Wierden.

Wat betekent evangelisch bijbelgetrouw?

Op onze scholen geven we evangelisch bijbelgetrouw onderwijs. Dat betekent dat de geweldige werkelijkheid van Gods liefde voor ons doorklinkt in de lessen en merkbaar is in de sfeer op school. Alle medewerkers geloven dat de Bijbel Gods Woord is en kunnen vertellen over hun relatie met God.

De Passie is niet verbonden aan een kerk of stroming. Onze medewerkers zijn dat wel. Ze komen uit verschillende kerken. Samen genieten we van de verbondenheid die er is omdat we in één God geloven, én we genieten van de verschillen die we daarin mogen hebben.

De Passie Wierden

In 2000 werd voor het eerst gesproken over een Passieschool in Twente. Na veel strijd kon de school pas acht jaar later starten met 30 leerlingen in een klein gebouw aan de dr. Beensweg in Wierden.
De school groeide in het begin niet hard genoeg en in 2012 werd het echt spannend of de school wel door kon gaan. Met hulp van alle ouders en dankzij Gods zegen verdubbelde in dat jaar het aantal aanmeldingen. Die groei zette door!
En nu jaren later heeft de school aansprekend onderwijs, een uitstekende naam en verhuizen we eind volgend jaar naar een prachtig nieuw gebouw!

 

Grondslag

In de statuten van de Passie is de levensbeschouwelijke identiteit van de Passiescholen vastgelegd. Daarbij verwijzen we naar de beginselverklaring van Missie Nederland. Bij onze documenten staan onze statuten.