Ziekmelden en verlof

Ziek?

Als je ziek bent geven je ouders dat zo snel mogelijk door, liefst vóór 8:30 uur. Ze kunnen mailen naar aanwezigheidwierden@passie.net of bellen 088 – 3372 820. Bij geen gehoor kan de voicemail ingesproken worden.

Wil je tijdens een schooldag naar huis? Dan ga je naar de conciërge om je af te melden. De conciërge neemt contact op met je ouder/verzorger om te overleggen en eventuele toestemming om naar huis te gaan.

Heb je een blessure? Dan kom je in principe gewoon naar school en als je gym hebt, verzint de lo docent een vervangende activiteit voor je.

 

Verlof

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je om een andere reden niet op school kunt zijn. Hieronder kun je lezen wat je dan moet doen:

Kort medisch verlof

Plan bezoek aan de huisarts, orthodontist, etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd. De afspraak moet van te voren gemeld worden bij verzuim. Dit kan telefonisch, per mail, of via het formulier aanvraag verlofuren. Het formulier moet bij de conciërge of via aanwezigheidwierden@passie.net  worden ingeleverd. Het is niet mogelijk om tijdens toets momenten afwezig te zijn, behalve als dit medisch noodzakelijk is.

Verlof voor een dag

Verlof voor bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis of oriëntatie studiekeuze moet altijd van te voren aangevraagd worden. Dit kan via het formulier aanvraag bijzonder verlof of aanvraag verlof profielwerkstuk. Het formulier moet bij de conciërge of via aanwezigheidwierden@passie.net worden ingeleverd.