Onze organisatie


College van Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit maximaal twee personen. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden van het college van bestuur. Ons college van bestuur bestaat uit één bestuurder, de heer A.J. van Wessel. De bestuurder vormt samen met de directeuren van onze scholen het Centraal Management Team. Lees hier het reglement van het college van bestuur en het managementstatuut.
 

Raad van toezicht

De raad van toezicht, ziet toe op de gang van zaken binnen de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Klik hier voor het 'functieprofiel voor leden' en het 'reglement van de raad van toezicht'. De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:
 
 • Mevrouw A. Westerduin de Jong (voorzitter)
 • De heer H. Dekker
 • De heer J. Ketelaar
 • De heer T. Spoelstra
 • De heer M.R. Paats
 • Mevrouw T. Cnossen
 • De heer F. Maduro
De leden van de raad van toezicht stellen zichzelf hier aan u voor.
 

Centrale staf

Het centraal stafbureau adviseert en ondersteunt de scholen en de bestuurder van Stichting. De stafmedewerkers en de bestuurder werken vanuit een centraal gelegen kantoor in Houten. Het stafbureau bestaat uit:
 
 • Bestuurssecretaris
 • Hoofd stafbureau
 • Bestuurssecretaresse
 • Financien
 • Systeembeheerder
 • Applicatiebeheerder
 • Facilitaire zaken
 • Personeelszaken
 • Marketing & Communicatie
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.