Leden raad van toezicht

Mevrouw Janneke Louisa
Toen ik werd benaderd of ik er iets in zag om voorzitter van de Raad van Toezicht van de Passie te worden begon het bij mij meteen te kriebelen. De Passie staat gevoelsmatig voor mij dichtbij, omdat het leven met God er verweven is met het schoolleven. Dat is bijzonder en mooi. Ik vind het belangrijk dat je vanuit je identiteit-in-Christus volop leeft en het maakt mij gelukkig om te zien hoe (jonge) mensen hierin tot ontwikkeling komen. Het is daarom heel belangrijk, dat op de plek waar deze ontwikkeling volop plaatsvindt, de school, geloof een wezenlijke plek inneemt. De vraag aan mij kwam tegelijk met de keuze waar onze jongste dochter voor stond, namelijk: naar welke middelbare school zal ik gaan? Zij koos de Passie, want “Mam, het is zo’n vredige school”. Het reizen neemt ze op de koop toe. Ik koos van harte ook voor de Passie. Het is mooi om betrokken te zijn bij een school die zijn naam waarmaakt.

Om nog een beetje meer kleur te geven. Wij wonen met ons gezin in het mooie dorp Cothen bij Wijk bij Duurstede, waar ik acht jaar gemeentesecretaris was. Wij kerken in Wijk bij Duurstede in Baptistengemeente De Haven, een actieve gezinsgemeente. Ik werk als bestuurder bij Present, een ouderenzorgorganisatie in de Alblasserwaard. Mijn droom voor De Passie gaat over het verschil, dat de volgende generatie christenen kan maken in de samenleving. Het is een voorrecht om daaraan mee te mogen werken.
 
(Neven)functies:
 • Bestuurder bij VVT-organisatie Present, Ameide
 • Voorzitter Raad van Toezicht, Maanderzand

De heer Paul Robbe
"Ik heb zelf heel lang mogen genieten van de middelbare school; meer gezelligheid dan discipline. Nu weet ik dat het één het ander niet uitsluit. Zoiets moet je geleerd worden thuis in je gezin, maar zeker ook op school. Veiligheid en met name geestelijke veiligheid is enorm belangrijk voor iedereen in elke fase van zijn leven. Het is daarom goed dat er een school is die Gods liefde voor de mensen boven religie stelt. Ruimhartig denken en niet vanuit verzuiling of veroordeling. Evangeliseren doen we tegenwoordig in daden en niet meer met de mond alleen. Het is geweldig dat de Passie daar een voortrekkersrol in vervult. Een dergelijke school moet goed en verstandig geleid worden. Kansen mogen niet onbenut blijven en van fouten moeten we leren in plaats van ze te koesteren. Als fiscalist mag ik toezien op en meedenken met de financiële gezondheid van de Passie. Een fiscaal jurist leeft op het scheidsvlak tussen letters en cijfers, tussen wetten en balansen. Wij zijn gezegend met verstand en kennis maar vertrouwen volledig op de leiding van God."
Paul is getrouwd en heeft drie kinderen op de basisschool. Vanuit zijn kantoor in Hilversum adviseert hij ondernemers en ondernemingen op fiscaal gebied maar ook over algemene en juridische zaken die een ondernemer tegenkomt in zijn leven. 

(Neven)functies:
 • Belastingadviseur Robbe Belastingadvies B.V.
 • Medeeigenaar Phocas Mediation

De heer Henk Dekker
"Ik vind het fascinerend om te zien hoe verschillend God ieder kind, ieder mens heeft gemaakt. Uniek in zijn en haar bijzondere eigenschappen en toch ook geschapen naar Zijn gelijkenis. Ik kan genieten van de ontwikkeling die mijn eigen kinderen doormaken en nu ook onze kleinkinderen. Zichzelf ontdekken, groeien, ontwikkelen. Zien hoe ze omgaan met het dragen van verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen, het groeien in liefde, zorgzaamheid, medemenselijkheid. Deze rode draad herken ik ook in de visie en in de mensen van de Passie: het Bijbels denken en handelen, in verbinding met de ander, leren in je eigen tempo. Goed onderwijs in groeien in karakter en identiteit, de echte geborgenheid van ieder mens zit in hun persoonlijke relatie met een levende God. als lid van de Raad van Toezicht geef ik hieraan graag mijn bijdrage".
In zijn loopbaan heeft Henk o.m. gewerkt als directeur bij ROC ASA en bij de Willibrordus Stichting in Utrecht. Verder heeft hij ervaring als voorzitter van de ouderraad en van het bestuur van middelbare scholen. Sinds 2009 werkt hij in het openbaar bestuur. Henk is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen en vijf jonge kleinkinderen. Hij woont al vele jaren in Soest en is actief lid van de Christengemeente Soest, een van de Morgenstond-gemeenten. Een groot aantal jaren als oudste, maar ook nauw betrokken bij kinder-, tiener- en jeugdwerk en in de zending. Als fervent sporter kun je hem regelmatig hardlopend vinden in de bossen van Soest of op de banen van atletiekvereniging Pijnenburg.

(Neven)functies:
 • Directeur Middelen Interprovinciaal Overleg
 • Voorzitter Raad van Toezicht, lid remuneratie- en nominatiecommissie Stichting Jong Leren, Heemstede
 • Penningmeester, bestuurslid en voorzitter Financiele Commissie Stichting Interserve Nederland, Driebergen
 • Penningsmeester en bestuurslid Stichting Beheer Christengemeente Soest
 • Diaken Christengemeente Soest

De heer Melle de Vries
Sinds 1 juni 2014 maakt Melle de Vries (1972) deel uit van de Raad van Toezicht. Hij studeerde informatica en filosofie in Groningen, was onder meer vijf jaar leraar aan het Gomarus College te Zuidhorn en is nu beleidsdirecteur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam. Daar is hij verantwoordelijk voor bestuurlijke en wetenschappelijke informatievoorziening, privacybeleid, procesmanagement, integraal risicomanagement en integrale veiligheid. Hij wil zich naast zijn werk graag inzetten voor bijbelgetrouw onderwijs.
Melle is getrouwd en heeft drie kinderen. De oudste volgt de opleiding Social Work aan de Christelijke Hogeschool te Ede, de jongste twee zitten op het Driestar College in Gouda. Melle draait daar mee in de ouderraad voor bovenbouw havo-vwo. Melle is met zijn gezin actief betrokken bij de wijkgemeente Sint Janskerk te Gouda (PKN).

(Neven)functies:
 • Beleidsdirecteur KNAW
 • Voorzitter bestuur ForumC

De heer Jaap Ketelaar
Per 1 augustus 2017 is Jaap Ketelaar benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Passie.  
  
"Wat mij motiveert om lid te zijn van de Raad van Toezicht van de Passie zijn een aantal dingen:Ik geloof in het belang van goed kwalitatief onderwijs voor de jonge generatie en daarbij gaat het niet alleen om kennisvermeerdering, maar ook om talentontwikkeling en persoonlijke vorming. De Passie heeft een hoog ambitieniveau op die gebieden en dat spreekt me aan: Durf te dromen en ga er voor!

Vanuit onze christelijke identiteit mogen we onze jeugd bevestigen in hun waarde voor God en een veilige omgeving bieden om in te groeien. En er niet alleen voor hen zijn, maar ook voor het personeel van de Passie. Met alle belanghebbenden onze rollen positief vervullen, zodat zij ook met vreugde hun werk kunnen doen. Ik hoop daar binnen de Raad van Toezicht vanuit mijn kennis en ervaring aan bij te dragen.

De Passie wil onze kinderen helpen om hun plek in de maatschappij in te nemen en mee te bouwen aan een gezonde samenleving. Een prachtig verlangen in een postchristelijke tijd waarin verbindend vermogen  en visie zo nodig is. Het ‘mission’ programma maakt dat ze niet alleen leren met zichzelf en God bezig te zijn, maar ook met de mensen om hen heen. Top!"

Jaap (1966) is getrouwd met Alexandra en samen hebben zij drie dochters, twee schoonzoons en twee kleinzoons. Hij is parttime predikant in Wageningen, begeleidt kerken in veranderingsprocessen en is trainer en coach op het gebied van leiderschap, missie en verandering.
 
(Neven)functies:
 • Bestuurslid van de stichting Global Mission Services
 • Associate van de World Evangelical Alliance – Mission Commission

De heer Tamme Spoelstra
Toen de vraag op mij afkwam om mogelijk toe te treden tot de raad van toezicht van de Passie was ik verrast. Hoewel ik zelf niet opgevoed ben binnen de kring van het evangelisch onderwijs, liet die vraag mij niet los. Zo werk ik met veel plezier aan Hogeschool Viaa als docent wereldoriëntatie en als docentonderzoeker bij het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken van de Educatieve Academie en ook bij onze gezamenlijke masteropleidingen. Bovendien ben ik als historicus en onderwijsadviseur lang betrokken bij het mede vorm en inhoud geven van het christelijk onderwijs. Ons land heeft christelijk onderwijs nodig om jonge mensen voor te bereiden op de toekomst. Deze voorbereiding begint met het hart, wat zo onlosmakelijk verbonden is met ons handelen en denken. Deze volgorde is bepalend voor mijn visie op christelijk onderwijs.
 
Het goed toezicht houden is een vereiste, maar ook erg noodzakelijk om datgene wat met liefde is toevertrouwd aan de schoolgemeenschap door ouders en verzorgers te bewaken en uit te bouwen. Dan is bijbelgetrouw onderwijs voorwaardelijk, omdat dit streven de bedoeling van het evangelisch onderwijs in het hart raakt. De vorming van jongeren tot verantwoordelijke burgers is voor mij dan ook een belangrijke motivatie om me in te zetten binnen de raad van toezicht van de Passie.

Ik ben gelukkig getrouwd en samen hebben we vier kinderen ontvangen. De oudste zoon woont en werkt in Utrecht, onze dochter is getrouwd en woont in Hasselt, twee jongens wonen nog bij ons thuis in Hasselt. Wij zijn meelevend lid van de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Hasselt.

(Neven)functies:
 • Docent wereldoriëntatie aan de Hogeschool Viaa/pabo en docentonderzoeker bij het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken van de Educatieve Academie en van de gezamenlijke masteropleidingen.
 • Fractievoorzitter van de ChristenUnie Zwartewaterland
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.